- CENTER ALETTI - DUHOVNA FORMACIJA -DUHOVNA UMETNOST - ZALOŽBA LIPA - USTANOVA CENTER ALETTI
       


Poslanstvo
Ekipa
Dejavnost
Način

 
Poslanstvo, ki ga je Centru zaupal Janez Pavel II.

Želel sem osebno odpreti ta Študijsko-raziskovalni center “Ezio Aletti”, ker je bil nedavno ustanovljen kot del Papeškega vzhodnega inštituta, da bi omogočal (privilegirane) priložnosti za srečanja in izmenjavo o krščanstvu vzhodne Evrope. Njegov namen je posebno, da bi med samimi vzhodnimi kristjani pripomogel k iskanju pomena vere v času po padcu marksističnega režima, ko se širijo pridobitve, a tudi lažni miti zahodne kulture. Posebno pomenljivo se mi zdi, da se tu spodbuja bratsko soočenje med katoličani in pravoslavnimi – s pomočjo redovnikov in redovnic, ki se dajejo na razpolago s svojo usposobljenostjo. Tu se že vidi, kako je skupno življenje, poznavanje drug drugega in skupno poglabljanje kraljevska pot v iskanju globokega občestva med Cerkvami. Ta Center želimo izročiti varstvu Presvete Device.

Sveta Božja Mati! Ti si večja od nebes,
ker si nosila v sebi njega,
ki ga nebesa ne morejo obseči.
Upri svoj materinski pogled v to hišo,
kjer moški in ženske
v zbrani tišini in edinosti src
iščejo prihodnost vere za Evropo
in si prizadevajo, da bi odkrili,
po čem se stegujejo roke
današnjih moških in žensk.
Nakloni jim mir romarjev in veselje nad skupno hojo,
da bo, kakor ti, tudi Evropa
v svoje naročje vedno bolj sprejemala Besedo življenja, edino upanje sveta.

Kaj je Študijsko-raziskovalni center “Ezio Aletti”

Študijsko-raziskovalni center “Ezio Aletti” se pridružuje poslanstvu, ki ga Družba Jezusova opravlja na Vzhodnem papeškem inštitutu. Center je bil odprt na pobudo svetega očeta Janeza Pavla II. leta 1991, in sicer v hiši s konca 19. stoletja, ki jo je jezuitom podarila gospa Anna Maria Gruenhut Bartoletti Aletti z željo, da bi ta hiša postala center medkulturnega srečanja in razmisleka.

Centrum Aletti Velehrad-Roma (v Olomoucu na Češkem) je prvi priključeni center.

Komu je Center namenjen

Center Aletti je prvotno namenjen izobražencem in umetnikom krščanskega navdiha iz srednje in vzhodne Evrope, da bi tako imeli možnost srečanja s svojimi kolegi na zahodu.

Prijateljsko srečevanje spodbuja ustvarjalno držo, ki izhaja iz preučevanja izročila in stopa v dialog s sodobnostjo.

Center spodbuja sožitje pravoslavnih ter katolikov vzhodnega in latinskega obreda, da bi tako vsakdo rasel v svoji Cerkvi, v ljubezni edinega Kristusa.

Namen Centra Aletti

Danes, ko se s težavo oblikuje planetarna civilizacija, Evropa še ni prišla do svoje sinteze - ne kulturne ne teološke -, ki bi premostila veliki razkol med njenim vzhodnim in zahodnim delom in Evropo odprla izzivom, ki jih prinaša prihodnost. Namen Centra Aletti je iskanje tiste evropske duhovne podobe, zlasti na področju vere in kulture, ki daje Evropi možnost, da ponovno odkrije svojo edinost, ne v nostalgičnem oziranju nazaj, ampak v preprostem sprejemanju novega in v naporu za preoblikovanje sveta.

Skupaj se posvečamo preučevanju krščanske vere, ki se srečuje s kulturnimi dinamikami modernosti in post-modernosti. Skušamo odgovoriti na vprašanja današnjih ljudi, upoštevajoč krščansko izročilo Vzhoda in Zahoda, da bi tako skupaj pokazali na živega Kristusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
PAPEŠKI VZHODNI INŠTITUT - ŠTUDIJSKO RAZISKOVALNI CENTER EZIO ALETTI
Via Paolina, 25 - 00184 Rim, Italija - Tel.: +39-06-4824588 - Faks: +39-06-485876 KONTAKT
copyright © 2016