Comunicat către Prietenii Centrului Aletti (18/09/2023)


De pe site-ul Vicariatului din Roma:

Traducerea noastră:

DECLARAȚIE A VICARIATULUI DIECEZEI DE ROMA PRIVIND CONCLUZIILE VIZITEI CANONICE LA CENTRUL ALETTI

În urma știrilor răspândite de către agențiile de presă și a comunicatelor de presă semnate de pr. Johan Verschueren, delegatul pr. general pentru Casele Interprovinciale din Roma, cu privire la unele evenimente referitoare la pr. Marko Rupnik și, de asemenea, referitoare la Centrul Aletti, la 16 ianuarie 2023 Cardinalul Vicar a dispus începerea unei vizite canonice la Asociația Publică a Credincioșilor din Dieceza Romei „Centro Aletti”, înființată la 5 iunie 2019. Scopul vizitei a fost acela de a investiga „dinamicile și neclaritățile determinate de unele circumstanțe”. Vizita canonică a fost realizată de către pr. Giacomo Incitti, profesor titular de drept canonic la Universitatea Pontificală Urbaniana.

Vizita canonică s-a desfășurat cu scopul particular de „evaluare a modalităților de conducere a Asociației și a funcționării efective a organelor sale de conducere; examinarea vieții comunitare sub toate aspectele ei, inclusiv relațiile membrilor cu Fondatorul și cu grupul de manageri, precum și dinamica relațională dintre membrii înșiși, cu referire… și la perioada anterioară datei de 5 iunie 2019”. Ancheta s-a desfășurat cu diligență și confidențialitate, prin întâlniri comunitare și un număr semnificativ de interviuri personale atât cu actualii membri, cât și cu multe persoane care în diverse calități au avut contact cu viața și activitățile Centrului. Pe 23 iunie 2023, Vizitatorul a prezentat raportul final.

Din acest raport reiese clar că în cadrul Centrului Aletti există o viață comunitară sănătoasă și fără probleme deosebite. Vizitatorul a putut constata că membrii Centrului Aletti, deși întristați de acuzațiile primite și de modalitățile în care au fost tratați, au ales să păstreze tăcerea – în ciuda vehemenței presei – pentru a-și păzi inimile și a nu deveni judecători ai altora. Întreaga situație, în opinia Vizitatorului, i-a ajutat pe oamenii care trăiesc experiența Centrului Aletti să-și întărească încrederea în Domnul, în conștientizarea că darul vieții lui Dumnezeu își face loc și prin intermediul încercărilor.

În același timp, noi nevoi, apărute și evaluate și în lumina deciziei Societății lui Isus de a părăsi echipa Centrului Aletti, au determinat unele modificări inițiale necesare la Statut, care, totuși, au lăsat intacte scopurile fondatoare.

Pe baza raportului final, Cardinalul Vicar, după ce a verificat inexistența vreunei condiții prealabile pentru măsuri ulterioare din competența sa, a decretat închiderea Vizitei Canonice.

Conform cererii explicite formulate în decretul de numire, ținând cont de repercusiunile asupra vieții Asociației, Vizitatorul a examinat cu respect și principalele acuzații care i-au fost aduse părintelui Rupnik, mai ales cea care a dus la cererea de excomunicare. Pe baza vastului material documentar studiat, Vizitatorul a putut constata și, prin urmare, a raportat proceduri foarte grave și anormale a căror examinare a dat naștere unor îndoieli întemeiate cu privire la cererea de excomunicare în sine.

Având în vedere gravitatea acestor constatări, Cardinalul Vicar a înaintat raportul autorităților competente.

18 septembrie 2023