USTANOVA CENTER ALETTI

Namen Ustanove Center Aletti je spodbujati in podpirati – tudi finančno, tako neposredno kot posredno – vse kulturne in verske dejavnosti, predlagane s strani Študijsko raziskovalnega Centra Aletti v Rimu, kakor tudi vse ostale pobude kulturne in verske narave, ki jih bo Center prepoznal za koristne, da postanejo prostor srečanja med Vzhodno in Zahodno Evropo, zaradi prednostne vloge prisotnosti Slovencev

PODPORA DEJAVNOSTI CENTRA

Družba Jezusova je leta 1992 na pobudo svetega očeta Janeza Pavla II. odprla Študijsko raziskovalni center “Ezio Aletti”, ki naj bi pomagal krščanskim izobražencem iz Srednje in Vzhodne Evrope. V začetku 90-ih let je bilo mogoče najti veliko znamenj, ki so dajala upanje za novo duhovno in kulturno podobo Evrope, ki bi končno spet odkrila svojo celovitost. Center Aletti je prejel nalogo, da postane prostor srečevanja, v katerem bi se pletla medsebojna razmerja med kristjani z vzhoda in zahoda. Izoblikoval se je poseben slog življenja in delovanja Centra Aletti, ki daje prednost “medsebojnim odnosom” in tako vključuje študij, raziskovanja in razmišljanja v življenje, kajti življenje in resnica se pretakata prav preko srečanj in odnosov med ljudmi. Zdi se, da ni nič bolj ranjenega kot prav vizija človeka samega in da so prav medosebni odnosi nekaj najtežjega. Gre torej zato, da bi spodbujali takšno duhovnost, kjer bodo vera, misel in življenje rasli na organski, celostni način znotraj konkretnih Cerkva.

Dejavnost Centra Aletti se je izoblikovala predvsem na štirih področjih:

  • gostovanje krščanskih izobražencev (več kot 1000 gostov);
  • predavanja, simpoziji, tečaji in lectio divine, duhovne obnove in duhovne vaje;
  • založba Lipa (z več kot 170 knjigami v italijanščini, od katerih je narejenih že več kot 300 prevodov v različne tuje jezike);
  • atelje duhovne umetnosti (leta 1999 je zaključil mozaično poslikavo kapele Odrešenikove Matere v Apostolski palači v Vatikanu, v naslednjih letih pa še številna druga umetniška dela v različnih liturgičnih prostorih).

V teh letih se je utrdila identiteta poslanstva Centra Aletti, ga dokončno vključilo v pravno ureditev znotraj Družbe Jezusove ter ga živo povezalo s Svetim sedežem v služenju vesoljni Cerkvi. V tem času smo bili deležni veliko Gospodove milosti, za kar smo neizmerno hvaležni Bogu, predstojnikom in prijateljem.

Po globokem razmisleku smo prišli do spoznanja, da je zato, da bi dosegli večjo stabilnost našega poslanstva in da bi se naša dejavnost lahko nadaljevala, potrebno ustanoviti fundacijo, ki bi to dejavnost podprla. Tako je prišlo do Ustanove Center Aletti, katere edini cilj je spodbujati in razvijati dejavnosti Centra Aletti. Naše življenje tukaj je, kot nekateri dobro veste, zelo razgibano in polno aktivnosti. Čutimo milost, da lahko delamo z veseljem in navdušenjem, in ker ste nas mnogi pogosto prosili, naj najdemo način, da bi tudi z vami delili nekatere posebne trenutke življenja v Centru Aletti, je nastal tudi list »Prijatelji Centra Aletti«.

 

USTANOVA CENTER ALETTI
C. pod Tičnico 3 – 1381 Rakek
tel.: 031236100
marinastr@centroaletti.com

Nova KBM banka d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
št. bančnega računa: (IBAN) SI 56 0430 20003315929
Pri morebitni donaciji vedno napišite svoj naslov – Poslanstvo Centra Aletti lahko podprete tudi z namenitvijo dela dohodnine: Ustanova Center Aletti (Naziv upravičenca) – 70539405 (Davčna številka)