Dopis přátelům Centra Aletti (17/06/2023)

Dne 15. června 2023 se na internetu objevila zpráva o propuštění P. Marka Rupnika z Tovaryšstva Ježíšova.

Důvodem dekretu o propuštění je odmítnutí otce Rupnika dodržovat slib poslušnosti ohledně nového poslání, které mu řád v nótě z 9. března 2023 svěřil a které znamenalo jeho přeložení do jezuitské komunity v Lombardii.

Aby bylo učiněno zadost spravedlnosti a objektivnímu infomování o události, která vedla k jeho propuštění, je třeba rekonstruovat některé další souvislosti.

Je nepochopitelné, že komuniké vedení jezuitského řádu (D.I.R. – Meziprovinční domy a díla Tovaryšstva Ježíšova) neuvádí, že to byl sám P. Marko Rupnik, a to již 21. ledna, který – při dodržení všech požadovaných kanonických podmínek – předložil Tovaryšstvu Ježíšovu, žádost o vystoupení z řádu, neboť jeho důvěra vůči představeným zcela ochabla poté, co se bohužel opakovaně ukázalo, že dávají přednost mediální kampani založené na pomlouvačných a neprokázaných obviněních (která vystavila P. Rupnika a celé Centro Aletti lynčování), místo aby poskytli tisku správné informace založené na faktech a dokumentech, které měli k dispozici a které prokazovaly jinou pravdu, než jaká byla zveřejněna.

Stejně tak komuniké D.I.R. opomíjí zmínit, že ze stejných důvodů nedůvěry vůči svým představeným požádali o propuštění z Tovaryšstva i ostatní jezuité z Centra Aletti a čekají na ukončení příslušného řízení, aby mohli nadále vykonávat svou kněžskou službu.

V tomto kontextu, s ohledem na předchozí žádost otce Rupnika o odchod z řádu, se jeví určitá nelogičnost nového poslání, spojeného s přeložením, které mu byl uloženo 9. března, pokud ji nechceme chápat jako čistě účelově promyšlený tah, kterým bylo vykonstruovat (jak se ve skutečnosti stalo) motiv pro neposlušnost, na němž se pak měl zakládat dekret o propuštění.

Lze tedy předpokládat, že otec Rupnik zůstane pevný ve svém již projeveném přání řád opustit a bude tyto chvíle nadále prožívat v rozlišování a církevním společenství.

Ve světle toho, co se stalo a děje, děkujeme Pánu také za víru, že dějiny jsou v jeho rukou a že vše přispívá k dobru těch, kteří jej milují.

A proto Jej prosíme, aby nás v jejich středu zachoval.

Maria Campatelli
a tým Centra Aletti