Obavijest prijateljima Centra Aletti (18/09/2023)

Sa web stranice Rimskog vikarijata:

Naš prijevod:

PRIOPĆENJE VIKARIJATA RIMSKE BISKUPIJE O ZAVRŠETKU KANONSKE VIZITACIJE CENTRU ALETTI

Nakon vijesti koje su proširile novinske agencije i priopćenjâ s potpisom o. Johana Verschuerena, delegata o. generala za međunarodne kuće u Rimu (Domus Interprovinciales Romanae), o nekim događajima koji se tiču o. Marka Rupnika a koji su također povezani s Centrom Aletti, 16. siječnja 2023. kardinal vikar je odlučio da se otpočne s kanonskom vizitacijom Javnom vjerničkom društvu Rimske biskupije „Centro Aletti“, osnovanom 5. lipnja 2019., s ciljem da se istraže „dinamike funkcioniranja društva te konzistentnost upita postavljenih s određenih instanci“. Istraga je povjerena veleč. sveć. Giacomu Incittiju, redovitom profesoru kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Urbaniana.

Kanonska vizitacija obavljena je s ciljem, prije svega „utvrđivanja načina vođenja društva i stvarnog funkcioniranja njegovih upravnih tijela; ispitivanja života društva u svim njegovim vidicima, uključujući odnose članova s utemeljiteljem i sa grupom odgovornih, kao i dinamiku odnosa između samih članova, s osvrtom… također na razdoblje prije 5. lipnja 2019.“ Istraga je provedena pažljivo i povjerljivo, kroz zajedničke sastanke i znatan broj osobnih razgovora kako sa sadašnjim članovima tako i s mnogim osobama koje su s raznih naslova imale dodira sa životom i aktivnostima Centra Aletti. Vizitator je 23. lipnja 2023. podnio završno izvješće.

To izvješće jasno pokazuje da unutar Centra Aletti postoji zdrav život zajedništva bez posebnih kritičnosti. Vizitator je mogao ustanoviti da su članovi Centra Aletti, iako ogorčeni zbog pristiglih optužbi i načina na koji su korištene, odlučili šutjeti – unatoč žestini medija – kako bi čuvali srce i ne svojatali nekakvu besprijekornost s kojom bi se postavili za suce drugima. Cijeli je taj slučaj, po mišljenju vizitatora, pomogao osobama koje žive iskustvo Centra Aletti da ojačaju povjerenje u Gospodina, sa sviješću da dar Božjega života pronalazi prostora i preko kušnje.

Istodobno, nove zahtjevnosti, koje su se pojavile te bile vrednovane u svjetlu odluke Družbe Isusove da napusti povezanost s Centrom Aletti, iziskivale su prve nužne izmjene Statuta koje su, ipak, ostavile cjelovite osnivačke ciljeve.

Na temelju završnog izvješća, kardinal vikar, nakon što je ustanovio nepostojanje bilo kakvih pretpostavki za daljnje poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti, svojim dekretom je obznanio odluku o završetku kanonske vizitacije.

Sukladno izričitom zahtjevu formuliranom u dekretu o imenovanju, uzimajući u obzir reperkusije na život društva, vizitator je pomno ispitao i glavne optužbe koje su iznesene protiv o. Rupnika, osobito onu koja je dovela do zahtjeva za njegovo izopćenje.

Na temelju obilne dokumentacije koju je proučio, vizitator je uspio pronaći pa stoga i ukazati na postupke s ozbiljnim anomalijama a čije je ispitivanje dovelo do utemeljenih sumnji i na sam zahtjev za izopćenje.

S obzirom na ozbiljnost tih saznanja, kardinal vikar predao je izvješće nadležnim vlastima.

18. rujna 2023.