Pismo prijateljem Centra Aletti

Po več mesecih se obračamo na vse vas s hvaležnostjo za bližino, ki ste nam jo mnogi in na mnoge načine izkazali  v tem obdobju.

Resnica ni nasilna, ni agresivna, zato potrpežljivo in zaupno čakamo, da se razkrije, zavedajoč se, da ima vse svoj čas.

Mnogi ste nas spraševali, kako se bo nadaljevalo umetniško delo, ki smo ga začeli in razvijali toliko let in ki je – kot ste nas spomnili in vzpodbudili – v veliko pomoč krščanski skupnosti.

Kot dobro veste, smo se v Centru Aletti v vseh teh letih trudili delati na cerkveni način. Glede na to, da gre za bogoslužno umetnost, je način našega dela lahko samo občestven, kjer vsakdo ustvarja in dela skupaj z drugimi, in kjer to ustvarjanje pomeni posredovanje prejetega daru drug drugemu. To je način, po katerem se razodeva življenje cerkvenega telesa. Zaradi ljubezni, s katero vsakdo dela, je delež vsakogar izjemen in preobražen v skupno delo, v svobodno sinergijo, ki se izraža kot odprti dar.

Zato bi vas radi spomnili, da ima po dolgih letih skupnega dela umentiški atelje sedaj vodstveno ekipo, ki je sposobna prevzeti odgovornost za umetniška dela tako s teološko-liturgičnega in umetniško-ustvarjalnega vidika kakor tudi s tehnično-administrativnega vidika. To nam omogoča, da lahko odgovorimo na vse že sprejete obveznosti in prejmemo nove.

V dolgih letih delovanja umetniškega ateljeja ste mnogi lahko videli, kako dela ekipa umetnikov. Na vsakem gradbišču smo lahko slišali, da umetniško delo izraža način, s katerim je bilo ustvarjeno,  ki je še lepši od dela samega. Zavedamo se, da vse to ni naša zasluga, ampak Božji dar, ki ga je potrebno sprejeti in negovati, in za katerega smo neizmerno hvaležni. V to hvaležnost je vtkano tudi zaupanje vseh, s katerimi smo v teh letih sodelovali in še sodelujemo, in vseh, ki so se preko naših del hranili v veri in upanju.

S to hvaležnostjo se še naprej izročamo Očetu, od katerega prihaja vse dobro.

Maria Campatelli

in ekipa Centra Aletti